NOBLESS RESORT Nádražní 799 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+420 777 229 114
Online rezervace

CYKLISTICKÉ TRASY

http://icentrum.tremsinsko.cz/informacni-centrum/turistika/cyklistika/

Trasa tvoří okruh kolem vrchu Třemšína, nejvyššího veřejně přístupného bodu ve Středočeském kraji. Vezměte si s sebou turistickou mapu, protože pojedete většinou podle turistických značek, nerušený pobyt v přírodě a odstup od civilizačního shonu umocní objevitelské zážitky z nejodlehlejší oblasti středních Čech.

A) BŘEZNICE

http://www.breznice.cz/

BřezniceNecelých 10 km od Rožmitálu se rozkládá město Březnice. Dominantou města Březnice je zámek (http://www.pruvodce.com/breznice/). Renesanční zámek vznikl v 16. století přestavbou původní gotické tvrze. V zámecké věži byla v roce 1558 zřízena Lokšanská knihovna, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách. Zdobí ho renesanční malovaný trámový strop a renesanční nástěnní malby. V první polovině 17. století přední italský architekt Carlo Lurago vybudoval v areálu zámku Březnice raně barokní zámeckou kapli Panny Marie. Zámek Březnice je dodnes chráněn rozsáhlým opevněním z počátku 16. století a obklopen renesanční zahradou, na kterou navazuje anglický park. V zámku se nachází i galerie Ludvíka Kuby.

jezuitský kostel sv. IgnáceOd známého zámku Březnice je to jen několik kroků na březnické náměstí, na kterém můžete obdivovat původně jezuitský kostel svatého Ignáce. Ten byl postaven v období 1642-1650 italským stavitelem Carlo Luragem a je vyzdoben cennými řezbami.

Židovská čtvrťV jeho těsném sousedství potom najdete půvabnou židovskou čtvrť, kterou v roce 1570 založil Ferdinand z Lokšan. Čtvrť, která po svém zakladateli nese jméno Lokšany, má dvě vlastní náměstíčka. Stojí tu synagoga, ale i empírová radnice nebo třeba barokní palác rodu Lokšanů. Židovská čtvrť byla v minulosti vlastně ghettem, které čítalo čtyřiadvacet domů, a se zbytkem města je spojovala pouze jediná úzká ulička a brána. Za městem se navíc můžete pokochat židovským hřbitovem.

PIVOVAR HEROLD

pivovar HeroldZámecký pivovar Herold v Březnici, o kterém máme první písemnou zmínku z roku 1506, vaří pivo tradiční technologií s vysokým podílem ruční práce. Vlastní slad z humnové sladovny, žatecký chmel, prvotřídní voda ze studny zámeckého parku, láska k řemeslu a umění sládka i ostatních pracovníků pivovaru, to vše zaručuje jedinečnou chuť piva Herold. Nejmenší průmyslový pivovar má českého majitele, vyváží přes 50% svých výrobků do zahraničí a každý rok získává řadu ocenění v degustačních soutěžích. Kulturní památkou je barokní stavba pivovaru a sladovny z roku 1722. Představuje ojedinělý architektonický skvost, průčelí zámeckého pivovaru zdobí sochy svatého Josefa a Jana Křtitele.

ŘIMBABA – DŮL BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ BOHUTÍN

Řimbaba - důl božího požehnání BohutínDůl pochází z roku 1843 a šachta dosahovala hloubky 270 m a měla s tzv. štolou řimbabskou 5 pater. Celkem bylo na Řimbabě hnáno 5850 m různých chodeb, nikdy však tento důl nedosáhl čistého výtěžku, jelikož ruda byla nehrubě mocná, nestálá a na stříbro celkem chudá. Roku 1900 byl důl uzavřen, především díky zjištění, že některá rudná pole, která byla považována za dobyvatelné, skutečně dobyvatelná nebyla. Provoz na dole se tak navždy zastavil.

B) PŘÍBRAM

HORNICKÉ MUZEUM BŘEZOVÉ HORY

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/novinky/

Hornické muzeum Březové horyExpozice hornického skanzenu umístěné v originálních hornických provozních a správních objektech, přibližují ve třech prohlídkových areálech bohatou montánní minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudném revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. Ševčinská šachta z roku 1813 vznikla na místě středověkého dolu z 16. století, důl Vojtěch byl založen roku 1779 a důl Anna roku 1789. Součástí prohlídky rozsáhlého podzemí je atraktivní jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou, fárání výtahem do podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch ze 16. Až 18. století, zvaného „Wasserlauf“, a sjezd do dolu Drkolnov po skluzavce. Ševčinský a Vojtěšský důl spojuje nová povrchová trasa hornického vláčku. K nejcennějším exponátům hornického muzea náleží historické parní těžké stroje v dolech Anna a Vojtěch. Unikátní památkou mezinárodního významu je velké vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Hornické muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě pocházející ze 17. století a hodnotné mineralogicko-geologické sbírky.

SVATÁ HORA

http://svata-hora.cz/

Svatá horaNa vrchu nad městem (586 m) je rozlehlý areál Svatá hora, kdysi největší a nejproslulejší poutní místo v Rakousko-Uhersku a jedna z nejcennějších architektur českého raného baroka. Svatá hora je nejcennější památkou Příbrami a s městem je spojena schody dlouhými 450 m. Historie Svaté Hory sahá až do středověku, kdy na kopci stávala gotická kaple, do níž byla později umístěna mariánská soška, darovaná arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Současná svatyně vznikala v letech 1658 až 1675 ve stylu raného baroka. V 17. století se stala Svatá Hora významným poutním místem a byla doplněna ambity a rohovými kaplemi kolem impozantního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Plány vyhotovili význační architekti Carlo Lurago a G. D. Orsi.  Při kostele stojí bývalá jezuitská barokní rezidence. Bohatě vybavené vnitřní chrámové prostory mají nádhernou štukovou výzdobu. V centru zlaceného oltáře je umístěna ve stříbrné skříňce gotická soška Madony s dítětem. V interiéru s bohatou malířskou a sochařskou výzdobou si dále můžeme prohlédnout oltář ze stříbra pocházejícího z místních dolů.

ZÁMEČEK – ERNESTINUM

http://www.municipal.cz/turistika/pribramzamecek.htm

Příbramský zámeček - ErnestinumDalší příbramskou památkou je zámeček. Původně kamenný hrádek z poloviny 14. století byl v roce 1670 přestavěný na arcibiskupskou rezidenci. V polovině 19. století prošel zámeček dalšími úpravami a stal se sídlem hornické školy. Z původní gotické stavby se uchoval arkýř na východní straně budovy. K Ernestinu se váže také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie, kterou sám arcibiskup vyřezal a umístil ve zdejší kapli. Odtud byla přemístěna o několik století později na Svatou Horu.

Nyní zámeček slouží ke kulturním účelům. Galerie Františka Drtikola – galerie je umístěna v historické budově příbramského zámečku – Ernestinum. František Drtikol byl první český fotograf, který získal již za svého života světové uznání. Jeho dílu byla věnována již řada výstav i odborných publikací, ale dosud chyběla stálá expozice Drtikolových prací.

PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA – VYSOKÁ U PŘÍBRAMI

http://www.antonindvorak.cz/cz/

Památník Antonína DvořákaNovorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v roce 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (architekt Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z roku 1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.

V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice.

PAMÁTNÍK VOJNA V LEŠETICÍCH

http://www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/expvp/expvp.html

Památník Vojna v LešeticíchPamátník Vojna je po rozsáhlé rekonstrukci z roku 2005 zpřístupněný autenticky dochovaný vězeňský areál, jediný svého druhu ve střední Evropě. Původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, v období 1949-1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Zachovány jsou budovy velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a další stavby. Expozice památníku vojna seznamují s komunistickou perzekucí po únoru 1948, s protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví. V objektu nové kuchyně je umístěna stálá galerie moderního evropského výtvarného umění „Orbis Pictus: Europa“.

SLIVICE U MILÍNA

Slivice u MilínaMísto, kde 11. 5. 1945 skončila celé tři dny po oficiálním podepsání míru 2. světová válka. Poslední bitva se odehrála v trojúhelníku mezi obcemi Buk, Milín a Slivice. Kolem 3000 příslušníků SS utíkalo před Sovětskou armádou do amerického zajetí, když je překvapilo asi 300 partyzánů a společně s místními občany. Byli velmi špatně vyzbrojeni a brzy padlo asi 60 mužů. Teprve, když přijela na pomoc tanková četa 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského, padli Němci do ruského zajetí. Každé dva roky se zde koná rekonstrukce této bitvy.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Opište ověřovací kód
captcha